Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România propun o cofinanțare de până la 5.000 de euro organizațiilor non-guvernamentale care implementează proiecte privind dezvoltarea durabilă.

Tematicile de anul acesta coincid cu trei dintre cele 17 obiective stabilite de către Organizația Națiunilor Unite, în materie de dezvoltare durabilă: incluziunea socio-economică a comunităților vulnerabile, protecția biodiversității acvatice și aplicarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Politica de cooperare internațională a Franței acordă o atenție deosebită organizațiilor societății civile, pe care le consideră actori esențiali în elaborarea politicilor publice inclusive și durabile. Astfel, Ambasada Franței în România și Institutul Francez oferă de câțiva ani sprijin tehnic și financiar pentru punerea în aplicare a proiectelor inovatoare ale ONG-urilor românești, precum și pentru acțiuni de structurare a societății civile.

Pentru a afla condițiile de eligibilitate și precum alte informație, vă rugăm să consultați site-ul Ambasadei: https://bit.ly/2OBRdaf

Data limită pentru înscrieri este 2 septembrie 2019.