În cursul acestei săptămâni s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare a colegiului tehnic „Gheorghe Asachi”, din sectorul 6 al capitalei, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific: 10.2 „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, care să crească participarea populației școlare la procesul de învățământ profesional și tehnic și să reducă abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii.

Proiectul, unul de amploare, de altfel, include modernizarea sistemului de termoizolație și a instalațiilor în care funcționează colegiul, fapt care va reduce cheltuielile de exploatare și consumurile la utilități. De asemenea, spațiile școlare vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație, care vor crește calitatea procesului educațional.

Se estimează că aproximativ 529 de elevi și 58 de cadre didactice vor beneficia de îmbunătățirile care vor fi realizate prin intermediul proiectului.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 8.332.425,05 lei.

Detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/modernizarea-unitatii-de-invatamant-colegiul-tehnic-gheorghe-asachi/