NE MAI „ARDE” DE CULTURĂ?!?!?…

„De Ziua Mondială a Poeziei dar și a Olteniei natale a lui Marin Sorescu, se cuvine să amintim faptul că în anii 1982, 1983, 1992 și 1996 Marin Sorescu a fost propus pentru premiul Nobel pentru literatură. „Dat fiind că opera sa are o notă de absurd, Sorescu este comparat uneori cu Ionescu și Samuel Beckett. Importanța lui Sorescu constă însă în putința lui de a depăși absurdul. Creația lui abundă în imagini ale Renașterii. „, scria „The Sunday Tribune” în 1987”, transmit azi, 21 martie, reprezentanții Muzeului Satului „Dimitrie Gusti” din București. Totodată, în semn de omagiu pentru această… dublă sărbătoare, pe pagina de socializare a instituției a fost postată o poezie a lui Marin Sorescu închinată tocmai muzeului Satului:

„Din viața acestor oameni

Lipsesc mai multe secții,

Iar altele, cum ar fi

Bunăstarea materială, fericirea și norocul

În istorie,

Sunt slab reprezentate.

Nu întâlnești aici nici o monedă,

Pentru că, neavând aur și argint,

Țăranii și-au gravat anual chipul

Pe boabe de mei, de grâu, de porumb

Care nu ni s-au păstrat.

Păsări împăiate

Ar fi putut ei, ce e drept, aduce destule,

Dar le-a fost milă să ucidă

Privighetoarea, ciocârlia, mierla și cucul,

Care le cântau fără bani toată viața,

Și toată moartea.

Era primitivă,

Antică, medievală

Apar ca una singură,

Fiindcă, neștiind carte, țăranii

N-au băgat de seamă că între aceste epoci

Există deosebiri

Fundamentale.

Aici exponatele cele mai numeroase

Sunt bordeiele.

De la munca pământului

Țăranii intrau direct în pământ,

Să se odihnească.

Din loc în loc între bordeie

Sunt intercalate răscoalele:

A lui Doja, a lui Horia, Cloșca

și Crișan, a lui Tudor,

Construite de data asta la suprafață

Cu un uimitor simț al simetriei

Arhitectonice.

Vizitatori,

Nu atingeți sărăcia și tristețea

Aflate-n muzeu.

Sunt exponate originale,

Ieșite din mâna, din sufletul și din rărunchii acestui popor

Într-o clipă de încordare și spontaneitate

Care a durat

2000 de ani.” (Marin Sorescu, „Muzeul Satului”)

Foto: povestidecalatorie.ro, Facebook