În contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Apelor și Pădurilor în colaborare cu Comisia Europeană au organizat, în perioada 5-6 februarie 2019, la Palatul Parlamentului (sala Nicolae Iorga), workshop-ul „Managementul durabil al resurselor de apă și agricultură” (Sustainable Water management and Agriculture).

Evenimentul a fost al doilea dintr-o serie de trei workshop-uri regionale, organizate la nivelul Uniunii Europene, în perioada 2018-2019, de Grupul de Coordonare al Comisiei Europene privind ”Apa și Agricultura”.

În cuvântul de deschidere, secretarul de stat pentru Ape din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Adriana Petcu, a menţionat că „pentru a păstra echilibrul între cerință și disponibilitate avem nevoie de o abordare mai înțeleaptă privind managementul resuselor de apă. Practicile existente în care agricultura rispește și poluează resursele de apă nu mai pot fi nicidecum acceptate. Adaptarea la schimbările climatice și la creșterea populației trebuie să fie făcută atât de agricultură, cât și de managementul apei. Reducerea pierderilor de apă, reducerea aportului de nutrienți în apă, adaptarea culturilor la condițiile naturale sunt doar câteva elemente care contribuie la creșterea rezervelor disponibile și la îmbunătățirea calității resurselor de apă.O zonă potențială de progres este managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic. Această abordare asigură cooperarea tuturor folosințelor în vederea identificării tuturor măsurilor care trebuie luate astfel încât resursele de apă să fie protejate și să satisfacă toate cerințele. Aceste măsuri trebuie să fie implementate chiar dacă uneori implică costuri importante”.

Workshop-ul organizat la București a reunit experți din statele membre ale Uniunii Europene, organizații profesionale, instituții financiare internaționale și institute de cercetare din UE.

Printre temele aflate pe agenda de lucru a experților s-au numărat:
– Investițiile din domeniul managementului apei și al agriculturii ca prioritate politică;
– Prezentări ale rezultatelor acțiunilor anterioare privind apa și agricultura;
– Rolul apei și al agriculturii în U.E, guvernanță și necesități investiționale;
– Exemple de bune practici în legătură cu modele de proiecte și investiții de succes care au creat sinergii pozitive pentru domeniile apă și agricultură;
– Dimensiunea regională – investiții pentru apă și agricultură în cadrul bazinelor hidrografice internaționale;
– Crearea de structuri mai bune și investiții de viitor.