Edilii Sectorului 1 anunță că numărul de locuri a scăzut la 512, urmare a măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus.

Toate cele 5 creșe aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 se redeschid pentru copii, începând de luni, 22 iunie 2020. Este vorba despre Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată (Bulevardul Mareșal Averescu nr. 17), Complexul Social de Servicii Vrancei (Strada Vrancei nr. 9A), Complexul Social de Servicii Sfântul Nicolae (Strada Dobrogeanu Gherea nr. 74), Complexul Social de Servicii Sfântul Andrei (Strada Cosmești nr. 15) și Complexul de Servicii Sociale Jiului (Strada Pajurei nr. 2C).

Care este procedura de înscriere și cine are prioritate?

Părinții care doresc să-și înscrie micuții la creșă trebuie să transmită, până vineri, 19 iunie 2020, o cerere în acest sens,  pe adresa de e-mail: prevenireabandon@dgaspc-sectorul1.ro sau să o depună la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Bulevardul Mareșal Averescu nr. 17, însoțită de adeverințe de la locul de muncă. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.223.41.95.

Pentru respectarea ORDINULUI pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, Primăria Sectorului 1 poate pune la dispoziția părinților doar 80% din totalul locurilor la creșă, adică 512 locuri dintr-un total de 640 în cele cinci creșe pe care le administrează.

În situația în care sunt înregistrate peste 80% cereri de revenire din capacitatea unui centru, sunt stabilite criterii de eligibilitate ale copiilor care vor beneficia de servicii la reluarea activității la centrele de zi de tip creșă, pe perioada vacanței de vară 2020.

Sunt eligibili copiii, cu domiciliul legal în sectorul 1,  care au fost declarați admiși în anul școlar 2019/2020 și care au frecventat creșele până la suspendarea activității în luna martie 2020. Au prioritate la înscriere următoarele categorii de copii:
 copiii proveniți din familii monoparentale, al căror părinte are loc de muncă stabil și este necesară prezența acestuia zilnică la serviciu;
 copiii proveniți din familii ai căror părinți au loc de muncă stabil și este necesară prezența zilnică la serviciu;
 cazurile sociale;
 copiii gemeni, tripleți, frații, ai căror părinți au loc de muncă stabil și este necesară prezența zilnică la serviciu.

Cel mai bun sistem de educație pentru copiii noștri

Cu excepția Complexului de Servicii Sociale Jiului, toate celelalte patru creșe folosesc una dintre cele mai apreciate metodologii de educație de către părinți: sistemul danez de educație, adaptat la contextul românesc. Această metodologie pune accentul pe dezvoltarea copiilor într-un mediu creativ, în care aceştia să fie stimulaţi afectiv, cognitiv şi psihomotor. Se urmărește, astfel, trecerea de la îngrijirea medicală și sanitară spre învăţare şi creativitate, introducerea metodelor de explorare prin activităţi în aer liber, cunoaştere prin experienţă proprie, pregătirea pentru viața școlară și bucuria de a învăța. În plus, în acest sistem de educație, parteneriatul cu familia în beneficiul dezvoltării copilului și colaborarea întregii echipe sunt esențiale.

Maximă responsabilitate în implementarea Ordinului care stabilește măsurile necesare redeschiderii creșelor

Măsurile luate pentru siguranța copiilor în contextual SARS-CoV-2 sunt:
A . Măsuri înainte de deschiderea centrului
– Curăţenie generală urmată de dezinfecţia tuturor suprafeţelor şi obiectelor;
– Prelevarea de probe de apă de la reţeaua de aducţiune a apei şi trimiterea lor pentru analizare conform Legii 458/2002;
–  Stabilirea locului de efectuare a triajului epidemiologic;
–  Marcarea traseelor de intrare (săgeată roşie) şi ieşire (săgeată galbenă), cu respectarea distanţării fizice între persoane;
–  Stabilirea modului practic de primire a copiilor dimineaţa:
 părintele împreună cu copilul intră în curte, se dezinfectează pe mâini, el și copilul.
 scanarea termică, atât a copilului cât şi a părintelui;
părintele este întrebat de asistenta medicală despre starea de sănătate a copilului;
 în cazul în care valoarea temperaturii măsurată cu scanner-ul este 37,3 sau mai mare, se aşteaptă 5 minute şi se verifică din nou. Dacă persistă valoarea înregistrată, copilul nu este admis în centru, părintele fiind îndrumat spre medicul de familie;
 dacă valoarea înregistrată este în limite normale sau temperatura înregistrată iniţial scade, copilul este examinat clinic şi este însoţit de către părinte, la uşa de acces;
 în timpul primirii copilor, uşa de acces rămâne complet deschisă, la fel şi uşa din capătul de sus al primelor trepte.
 pentru preluarea copiilor, în holul mare de la parter aşteaptă, păstrând distanţarea regulamentară, câte o persoană de la fiecare grupă;
 după predarea copilului, părintele părăseşte centrul urmând săgeţile galbene.
–  Stabilirea personalului aferent fiecărei grupe şi întocmirea graficului de lucru şi a condicii de prezenţă;
–  Pregătirea izolatorului;
–  Calcularea necesarului de substanţe de curăţenie şi dezinfecţie pentru fiecare grupă/lună;
–  Calcularea necesarului de rechizite şi materiale necesare procesului educativ, în condiţiile cerute de reglementările în vigoare (necesar individual);
– Stabilirea programului de activităţi în interior şi în exterior/grupe şi ore;
– Stabilirea regulilor pentru personal.

B. Măsuri aplicabile după deschiderea centrului
Măsuri de igienă generale
– Curăţenia în grupă se va face zilnic, după plecarea copiilor şi va consta în aspirarea suprafeţelor, spălarea acestora cu soluţii cu detergent, apoi dezinfectarea;
– După fiecare servire a mesei, se aspiră pardoseala şi se şterge cu detergent;
– Este interzisă măturarea pardoselei din grupe;
– Curăţenia grupurilor sanitare aferente grupelor se va face în timpul somnului copiilor şi va consta în spălarea suprafeţelor şi a corpurilor sanitare, cu soluţii cu detergent;
– Corpurile sanitare şi mânerele uşilor, vor fi dezinfectate cu soluții dezinfectante după folosirea grupului sanitar şi la finalul fiecărei zile;
– Capacul vasului WC va fi dezinfectat după fiecare folosire;
Toate suprafeţele care sunt atinse de copii vor fi atent şi frecvent curăţate cu soluţii cu detergent, atât cele din interior, cât şi cele de la locul de joacă din curte;
– Zilnic, prin rotaţie, conform graficului de curăţenie, o infirmieră de la câte o grupă, se va ocupa de igienizarea mobilierului  de joacă din curte, înainte de ieşirea copiilor;
– Jucăriile vor fi igienizate după terminarea activităţii/jocului zilnic şi vor fi îndepărtate acele jucării care nu pot fi igienizate/dezinfectate frecvent;
– Copiii nu au voie să aducă la centru jucării de acasă;
– Vor fi asigurate cantităţile necesare de săpun lichid şi prosoape de hârtie. Prosoapele textile sunt interzise!
– Se va asigura ventilaţia naturală a grupelor, 10 minute/oră;
– Fiecare copil va folosi un singur pat;
– Măsuţele din grupă vor fi distanţate, copiii vor fi aşezaţi păstrând distanţa, mesele fiind dezinfectate înainte de servirea mesei;
– Copiii se vor spăla pe mâini doar în prezenţa şi sub atenta supraveghere şi cu ajutorul personalului:
 la sosirea la creşă;
 înainte şi după fiecare masă;
 după somn, tuse, strănut;
 după folosirea toaletei şi a schimbării scutecului;
 după venirea de la joacă din curte;
 ori de câte ori mâinile se vor murdări.

Măsuri de igienă şi comportament pentru personal:

Fiecare angajat va fi termometrizat zilnic, dimineaţa (se aplică aceleaşi măsuri ca la copil dacă valoarea depăşeşte 37.30C);
– Angajatul cu semne de boală respiratorie acută şi/sau contagioasă anunţă telefonic problema de sănătate, merge la medicul de familie, apoi comunică şefului de centru rezultatul consultului;
– Purtarea măştii faciale este obligatorie în interiorul clădirii, fiind schimbată la 4 ore şi/sau dacă se umezeşte;
– Personalul foloseşte încălţăminte de interior;
– Atunci când iese din clădire schimbă încălţămintea;
– Mănuşile de unică folosinţă sunt obligatorii la schimbarea scutecelor, în timpul curăţeniei şi la servirea mesei copiilor;
– După îndepărtarea mănuşilor, este obligatorie spălarea mâinilor cu apă şi săpun pentru îndepărtarea talcului.

 

 

foto: Facebook