„A fost aprobată cererea de finanţare în vederea derulării proiectului cu finanţare nerambursabilă prin care vom actualiza Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 (PMUD) pentru regiunea București – Ilfov, document strategic privind dezvoltarea sustenabilă a Capitalei şi a Judeţului Ilfov.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea capacității administrative la nivelul regiunii București – Ilfov, prin dezvoltarea capacității de planificare strategică, eficientizarea proceselor de management și simplificarea procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.

Investiţia va fi derulată prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), având o valoare totală de 4.424.315,00 lei, din care valoarea totală eligibilă: 3.987.315,00 lei”.

Veștile vin chiar din partea primarului general al capitalei, Nicușor Dan.