Vin vești și… bani!!! 26 contracte de finanțare, în valoare totală de 128.761.115,05 de lei, au fost semnate de ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan. Este vorba de investiții în vederea modernizării infrastructurii educaționale, a celei de protecție socială și a creșterii competitivității unor întreprinderi mici și mijlocii (IMM) din România.

Sistemul public și sectorul privat au nevoie de bani europeni pentru dezvoltare. Semnarea acestor proiecte destinate în special sistemului de învățământ, dar și IMM-urilor mă bucură și le doresc beneficiarilor să le implementeze, fără corecții, până la capăt. Ministerul lucrărilor publice este partenerul corect al antreprenorilor, al UAT-urilor și al instituțiilor publice care vor să aplice pentru atragerea de fonduri europene”, a declarat Ion Ștefan.

Proiectele sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 (coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), și au ca obiective:

 1. Construire școală cu clasele 0-VIII în sat Corbii Mari, comuna Corbii Mari (județul Dâmbovița) – 7.039.335,10 lei;

 2. Reabilitare, modernizare și dotare școală în comuna Călățele (județul Cluj) – 5.566.079,64 lei;

 3. Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 1, Gherla (județul Cluj) – 19.951.179,50 lei;

 4. Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic ”Gheorghe Pop de Băsești”, orașul Cehu Silvaniei (județul Sălaj) – 14.359.183,09 lei;

 5. Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere – Etapa I, Tărgoviște (județul Dâmbovița) -10.793.302,96 lei;

 6. Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 9 din municipiul Reșița (județul Caraș-Severin) – 10.187.970,26 lei;

 7. Înființare Centru de zi, cantina socială și unitate de îngrijire la domiciliu pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice, Parteneriat dintre UAT comuna Brădeanu și Fundația Crucea Alb-Galbenă (județul Buzău) – 3.026.561,79 lei;

 8. Îmbunătățirea competitivității SC ALEXCOR TRADING SRL în domeniul lucrărilor de construcții drumuri – 8.992.970,87 lei;

 9. Dezvoltarea serviciilor de topometrie la TOPO MINIERA SRL – 2.660.565,06 lei;

 10. Dezvoltarea durabilă a activității SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL prin diversificare – 9.043.037,37 lei;

 11. Creșterea spiritului antreprenorial prin dezvoltarea unei capacități de producție la LAUR CONSTRUCT SRL – 7.794.530,78 lei;

 12. Achiziție utilaje pentru construcții civile la BAUMANN ACTIV SRL – 3.384.988,32 lei;

 13. Realizarea unei investiții inițiale în cadrul Compact Lacoli SRL – 10.120.150,66 lei;

 14. Dezvoltarea activității AVAS CONCEPT SRL – 1.361.548,70 lei;

 15. Îmbunătăţirea competitivităţii SC ANTREPRENOR SOLUTIONS SRL prin dotarea societăţii cu echipamente/utilaje/instalaţii de ultimă generaţie – 898.539,63 lei;

 16. Construire hală producție ambalaje din carton ondulat și împrejmuire BIROTICA SRL – 1.414.687,74 lei;

 17. Consolidarea poziției pe piață a S.C. VEGAMAR S.R.L. prin achiziția de utilaje noi și ecoeficiente – 1.195.812,29 lei;

 18. Consolidarea poziției pe piață a SC Micula Construct SRL prin achiziția de echipamente – 1.361.104,15 lei;

 19. Dezvoltarea unei noi activități și angajarea de personal în cadrul SC REZOLVAREA SRL – 1.337.711,66 lei;

 20. Diversificarea activității OPTIM DESIGN SRL prin achiziționare de echipamente performante pentru prelucrarea materialelor textile – 1.257.006,53 lei;

 21. Dezvoltarea societății GRUN’S TRANS SRL prin achiziție de utilaje – 707.529,79 lei;

 22. Dezvoltarea SC Sabatis Gab SRL prin inovare și achiziția de utilaje performante – 1.089.298,23 lei;

 23. Dezvoltarea activității turistice în cadrul FORCEL COM SRL – 1.514.994,74 lei;

 24. Diversificarea serviciilor oferite de SC RC GEOPROIECT S.R.L. prin implementarea unor noi proiecte operaționale – 861.525,49 lei;

 25. Creșterea competitivității firmei MIKA ONLY ONE STYLE FOR YOU SRL prin extinderea în noi domenii de activitate – 1.412.666,51 lei;

 26. Achiziție de utilaje la SC LOVAGRO SRL – 1.428.834,19 lei.