Azi, 10.05.2022, au fost semnate contractele de execuție lucrări: R-05 „Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Ciolpani”, respectiv R-08 „Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina”,

Aceste contracte fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 2020proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de extindere a rețelelor de apă și canalizare pentru localitatea Ciolpani are o valoare de 77.544.584,87 lei fărăTVA, fiind atribuit ofertantului Constructii Erbasu S.A, iar durata de execuție a lucrărilor este de 32 de luni de la data ordinului de începere.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Ciolpani:

Nr. Crt.Denumire lucrareU.M
1Extindere rețea distribuție Ciolpani45,309 Km
2Extindere rețea canalizare Ciolpani77,155 Km
3Stații noi de pompare apă uzată Ciolpani24 buc

Contractul de extindere a rețelelor de apă și canalizare pentru localitățile Petrăchioaia, Cernica, Glina are o valoare de 98.081.182,68 lei fara TVA, fiind atribuit Asocierii Acvatot -Sade-Compagnie Generale de Travaux D’Hydraulique, iar durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Petrăchioaia, Cernica, Glina:

Nr. Crt.Denumire lucrareU.M
1Reţea de distribuţie apa– extindere Petrăchioaia38,343 km
2Reţea de canalizare – extindere Petrăchioaia23,587 km
3Conducta de refulare – extindere  Petrăchioaia6,088 km
4Staţii de pompare ape uzate – extindere Petrăchioaia13 buc
5Subtraversări drumuri judeţene Petrăchioaia23
6Subtraversări văi Petrăchioaia2 buc
7Subtraversare canal irigaţii ANIF Petrăchioaia2 buc
8Reţea de distribuţie apa– extindere Cernica30,46 km
9Reţea de canalizare – extindere Cernica25,807 km
10Conducta de refulare – extindere Cernica10,144 km
11Staţii de pompare ape uzate – extindere Cernica7 buc
12Supratraversări autostrăzi Cernica2 buc
13Supratraversări centura Bucureşti Cernica1 buc
14Supratraversare râul Dâmboviţa Cernica1 buc
15Subtraversări căi ferate Cernica2 buc
16Subtraversări drum naţional – centură Bucureşti Cernica3 buc
17Subtraversări drumuri naţionale Cernica2 buc
18Subtraversări drumuri judeţene Cernica3 buc
19Subtraversare râul Colentina Cernica1 buc
20Reţea de distribuţie apa – extindere Glina2,026 km
21Reţea de canalizare – extindere Glina1,663 km
22Conducta de refulare – extindere Glina0,512 km
23Conducta de refulare – reabilitare Glina0,84 km
24Staţii de pompare ape uzate – extindere Glina25 buc

IMPORTANT: Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.