În prezent, în intersecția Șoseaua Cățelu – Șoseaua Industriilor –Drumul între Tarlale, traficul auto se desfășoară cu dificultate, elementele geometrice sunt necorespunzătoare, existând și o cale ferată funcțională în dreptul căreia este amenajată o trecere la nivel.

Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, proiect care presupune construirea unui pasaj rutier cu rolul principal de a degreva intersecția analizată și de a asigura delimitarea circulației auto față de circulația feroviară.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului.

Trebuie știut că pe amplasamentul destinat construirii obiectivului de investiții există tipuri de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajul rutier suprateran.

În vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind obiectivul de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu, sector 3, București, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 244 R/1828986 din 06.04.2020 prin care au fost solicitate 21 avize. Au fost obținute 20 avize favorabile și se pregătesc documentele necesare depunerii documentației pentru obținerea avizului Comisiei de Coordonare Retele – PMB.

În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 137/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu cu valoarea totală de 39.556.165,30 lei inclusiv TVA din care C+M 34.164.494,30 lei inclusiv TVA.

Așa cum informează autoritățile, principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat sunt:

– reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona,

– reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță,

– dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri moderne, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia,

– degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic,

– standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă.