Comisia de Lucru pentru Transporturi din cadrul Comisiei Regiunilor Periferice Maritime Europene (CRPM) s-a reunit marți, 25 ianuarie 2022 în ședință online, având în atenție Regulamentul TEN-T (Trans-European Transport Network) ca unic și principal punct de interes. Cu acest prilej, din partea Consiliului Județean Tulcea și a Comisiei Balcanice și a Mării Negre, la lucrări a luat parte consilierul județean Valentin Moldoveanu.

Reuniunea, prezidată de Lucas Bosser, director pe portofoliul Transport și Accesibilitate în cadrul CRPM, a fost structurată pe două părți, cu o primă sesiune dedicată propunerii Comisiei Europene adoptate pe data de 14 decembrie 2021, privind revizuirea Regulamentului TEN-T, cu o prezentare a DG MOVE, și o a doua sesiune axată pe etapele ulterioare ale procesului legislativ. Au fost discutate și împărtășite opiniile reprezentanților regiunilor cu principalii actori europeni din sectorul transporturilor.

TEN-T este de o importanță capitală pentru Regiunile CRPM, deoarece stabilește atât prioritățile de finanțare, cât și standardele de infrastructură de transport în cadrul Uniunii Europene pentru anii următori. Revizuirea actuală va determina, prin urmare, disponibilitatea fondurilor europene pentru autoritățile regionale în vederea punerii în aplicare a priorităților TEN-T.

DEREȚINUT: Există mai multe îmbunătățiri semnificative ale regulamentului, inclusiv multe dintre propunerile CRPM, cum ar fi alinierea rețelei centrale și a coridoarelor de transport feroviar de marfă, includerea accesibilității teritoriale ca obiectiv pentru întreaga rețea, o nouă abordare a transportului maritim și o definiție mai cuprinzătoare a nodurilor urbane.