 În trimestrul II 2019, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 71,6%, cu 1,6 puncte procentuale peste ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.
 În al doilea trimestru al anului 2019, populaţia activă a României era de 9159 mii persoane, din care, 8814 mii persoane erau ocupate şi 345 mii persoane erau şomeri.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul II al anului 2019, de 66,4%, în creștere faţă de trimestrul anterior cu 2,2 puncte procentuale.
Potrivit datelor dela Institutul Național de Statistică, gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (75,1% faţă de 57,5% la femei) şi la persoanele din mediul urban (67,1% faţă de 65,6% în mediul rural).
Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 25,6%.
Așa cum transmite sursa citată, rata şomajului în trimestrul II 2019 a fost de 3,8%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul anterior.
Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,8 puncte procentuale (4,1% la bărbaţi faţă de 3,3% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 0,7 puncte procentuale (4,1% în mediul rural, faţă de 3,4% în mediul urban). Pe grupe de vârstă, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (15,0%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (15,0%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

PRECIZĂRI:
1 Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă x.
2 Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă. Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice.