 Creștere moderată a activității în industria prelucrătoare și servicii
 Stabilitate a numărului de salariați în industria prelucrătoare, construcții și servicii.
 Creștere moderată a prețurilor în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii.

Managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producţiei.

Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.
Potrivit analiștilor, soldul conjunctural procentual este obţinut ca diferenţă între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.

Industrie prelucrătoare
În cadrul anchetei de conjunctură din luna septembrie 2019, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +7%). Pentru activitatea de fabricare a hârtiei și produselor din hârtie se estimează, spre exemplu, cea mai mare creștere (sold conjunctural +30%), urmată de activitatea de fabricare a produselor din tutun (sold conjunctural +28%).
Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -4% pe total industrie prelucrătoare. Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +7%).


Construcţii

Potrivit estimărilor din luna septembrie 2019, în activitatea de construcţii se va înregistra, pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural +2%). Managerii estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural 0%). În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează creștere moderată a acestora (sold conjunctural +10%).

Comerţ cu amănuntul
Așa cum tranmite Institutul Național de Statistică, în sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni, tendinţă de relativă stabilitate a activităţii economice (sold conjunctural -1%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunctural +7%). Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni creștere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +9%). Pentru următoarea perioadă, managerii societăţilor comerciale estimează creștere moderată a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +11%).

Servicii
Conform estimărilor din luna septembrie 2019, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +10%). În sectorul de servicii se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +3%). Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de creștere moderată (sold conjunctural +6%).