Ca urmare a numeroaselor informații apărute în mass-media (inclusiv pe reţelele de socializare) și a semnalelor unor ONG care

Pe terenul în suprafață de cca. 4 ha., amplasat în zona „Herăstrăul Nou”, din Parcul Herăstrău, a fost constatată existența unui numar de 66 de cioate, rezultate în urma lucrărilor de defrișare arbori.

acționează în domeniul protecției mediului, referitoare la tăierile de arbori din zona Parcului Herăstrău, Garda Naţională de Mediu a desfăşurat acţiuni de control începând cu data de 14.02.2020. Acestea au vizat aspectele semnalate, mai mult, a fost identificat amplasamentul în cauză.

Pe terenul în suprafață de cca. 4 ha., amplasat în zona „Herăstrăul Nou”, din Parcul Herăstrău, a fost constatată existența unui numar de 66 de cioate, rezultate în urma lucrărilor de defrișare arbori. În urma analizării atât a avizelor emise de Primaria Municipiului București pentru executarea lucrărilor de defrișare, cât și a documentației ce a stat la baza emiterii acestora, echipa de comisari a constatat că doar 3 arbori erau incluși în aceste avize. Astfel a fost consemnat în actul de control că au fost efectuate lucrări de defrişare fără avize de specialitate, a unui număr de 63 arbori de către Administraţia Domeniului Public Sector 1. Cioatele identificate la faţa locului aveau diametre cuprinse între 12-44 cm. Lucrările de defrişare au fost efectuate inclusiv asupra unor arbori sănătoşi, aspect pus în evidenţa de starea cioatelor, starea materialului lemnos tăiat, respectiv grosimea acestora (arbori tineri)”, informează Ministerului Mediului.

Reprezentantul ADP Sector 1 susţine faptul că decizia defrişării ar fi avut în vedere starea arborilor, parte din ei fiind uscaţi sau rupţi din cauza fenomenelor meteo din februarie 2019 şi au fost avute în vedere prevederile menţionate în „Aviz cu caracter general” emis de către PMB – Direcţia de Mediu. Lucrările de defrişare au fost efectuate în perioada 03-05.02.2020. „Menţionăm faptul că în conformitate cu acest aviz cu caracter general, „ (…) nu se execută lucrări de defrişare asupra arborilor/arbuştilor de pe raza Municipiului Bucureşti”” mai transmit oficialii din ministerul de resort.

Având în vedere aspectele de mai sus, s-a constatat faptul că măsura defrişării a fost excesivă în raport cu condiţiile stabilite prin „Aviz cu caracter general” emis de către PMB – Direcţia de Mediu. În lipsa avizării lucrărilor de defrişare pentru cei 63 arbori, nu există stabilite obligaţii privind plantări în compensaţie, ca atare ADP Sector 1 nu a îndeplinit cerinţele legale în domeniul protecţiei mediului stabilite conform OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art 62, conform căruia:

Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri, pe care se gasesc perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii, sunt obligaţi să le întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană”.

Ca urmare a celor constatate, ADP sector 1, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 50.000 lei.

Potrivit informațiilor oficiale, au fost impuse măsuri prin care s-a interzis efectuarea oricăror lucrări de tăieri neautorizate a arborilor şi arbuştilor, s-a impus obligaţia întreţinerii spaţiilor verzi, a parcurilor, gardurilor vii, perdelelor şi aliniamentelor de protecţie, în scopul îmbunătăţirii capacităţii de regenerare a atmosferei. ADP Sector 1 îi revine obligaţia de a informa PMB – Direcţia de Mediu cu privire la lucrările de defrişare efectuate în cadrul amplasamentului ce a făcut obiectul controlului, pentru a i se stabili plantările în compensare conform actelor normative în vigoare.

* Suprafața totală a parcului Herăstrău este de cca 187 ha.