Consiliul Județean Brașov și-a propus integrarea informațiilor de planificare teritorială într-un sistem informatic geografic GIS. Prin utilizarea acestui sistem informatic geografic (GIS) integrat cu baza de date urbane se urmărește atingerea obiectivului autorității publice privind liberul acces la informații, transparență, creșterea capacității administrative și creșterea calității serviciilor publice în cadrulCiteste mai multe!