Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședința ordinară din data de 28.10.2021 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2017 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare „Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Construire pasaj suprateranCiteste mai multe!