Furnizorul de servicii de salubrizare a avansat tarife noi pentru serviciile de colectare selectivă, transport, sortare și depozitare deșeuri. De această dată, tarifele sunt rezonabile și dublate de fișe de fundamentare cu detalii tehnico-economice, conform cerințelor Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Toate detalii leCiteste mai multe!