Comisia Europeană a prezentat forma revizuită a masterplanului european pentru transporturi (TEN-T), care va forma o rețea amplă de căi ferate, căi navigabile, porturi, aeroporturi şi autostrăzi grupate în nouă coridoare care traversează continentul. România va face parte din două astfel de coridoare. Potrivit informațiilor oficiale, rețeaua trebuie să fie operaționalăCiteste mai multe!

Studenţii şi studenţii doctoranzi beneficiază, începând din noul an universitar, de dreptul de a li se recunoaşte, pe lângă creditele transferabile dobândite (în condiţiile legii) la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate, și creditele transferabile obținute la alte programe de studii din cadrul aceleiaşi instituţii deCiteste mai multe!