Oportunitățile de învățare și dezvoltare la vârstă adultă sunt, în bună măsură, asociate cu programele puse la dispoziție de către angajatori. Acestea sunt cu atât mai apreciate atunci când reușesc să aducă angajaților, alături de beneficii de ordin profesional, și un câștig în planul personal. Autoritatea de Supraveghere Financiară propuneCiteste mai multe!

În cursul acestei săptămâni s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare a colegiului tehnic „Gheorghe Asachi”, din sectorul 6 al capitalei, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentruCiteste mai multe!