„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivelCiteste mai multe!