Primarul Sectorului 1 anunță: „Persoanele vulnerabile din cartierele Giulești-Sârbi, Chitila și Străulești vor beneficia de servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare în cadrul unui proiect cu finanțare externă”.

Fiecare om are dreptul la șansă, la decență, la educație, la gesturi frumoase din partea semenilor săi.

Concret, nu mai puțin de 600 de persoane vulnerabile din Sectorul 1 vor beneficia de servicii integrate de de educație, sănătate, ocupare și abilitare în cadrul unui proiect cu finanțare externă: GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021. Este vorba de persoane vulnerabile din cartierele Giulești-Sârbi, Chitila și Străulești.

Primăria Sectorului 1 a depus proiectul “Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”, în cadrul Programului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a (GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021), finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021. Bugetul total estimat al proiectului este de 2.050.467,40 lei, din care cofinanțarea partenerilor este de 152.560 lei.

Proiectul va fi implementat de Primăria Sectorului 1 împreună cu cei doi parteneri selectați (Fundația Viață și Lumină și Asociația E-Romnja) și va contribui la îndeplinirea Obiectivului nr. 1 (Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi) și a Obiectivului nr. 2 (Abilitarea romilor) aferent apelului de proiecte respectiv.

În acest sens, Obiectivul general proiectului (OG) vizează Dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă în comunitățile identificate din Sectorul 1.

În ceea ce privește obiectivele specifice ale proiectului, acestea se axează pe:

– Creșterea accesului la servicii sectoriale și integrate pentru 600 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 (2/3) de etnie romă, din 3 cartiere ale Sectorului 1 (OS1);

– Abilitarea a 30 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei tinere rome din (OS2);

– Îmbunătățirea competențelor a 11 specialiști și voluntari implicați în lucrul cu persoane de etnie romă din Sectorul 1, pentru creșterea calității serviciilor oferite și a nivelului de incluzivitate al autorităților și instituțiilor publice din Sectorul 1 (OS3).

Rezultate preconizate sunt: oferirea de servicii de asistență socială pentru un număr de 600 de beneficiari, servicii de educație (consiliere, mentorat, mediere), servicii de ocupare (medierea ocupării, consiliere ocupare și vocațională), mediere sanitară, abilitare a persoanelor de etnie romă (în special femei); facilitare comunitară pentru formarea unui grup de inițiativă și dezvoltarea unei propuneri de politică publică; formare specialiști și voluntari pentru lucrul cu persoane de etnie romă, un mecanism de referire a părăsirii timpurii a școlii, organizare campanii de informare pentru sensibilizarea persoanelor de etnie romă în ce privește importanța educației și a parenting-ului.

„Granturile SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants) reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor bilaterale cu 16 state membre ale Uniunii Europene și SEE din Nordul, Centrul și Sudul Europei. Islanda, Liechtenstein și Norvegia sunt partenerii Uniunii Europene prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)”, a transmis primarul Clotilde Armand.