Ministerul Finanțelor colaborează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP.

Proiectul beneficiază de asistență tehnică acordată de Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și are ca obiectiv elaborarea unei strategii naționale a pieței de capital care să includă un set de măsuri de reglementare pentru stabilirea unui cadru coerent pentru dezvoltarea pieței de capital și acces la finanțare, prin îmbunătățiri/modificări legislative menite să simplifice regulile existente și să reducă incertitudinile juridice.

„Guvernul sprijină elaborarea acestei Strategii care va asigura o dezvoltare coerentă a pieței de capital, ajutând astfel la finanțarea economiei naționale și va aduce o contribuție foarte importantă pentru o creștere macroeconomică durabilă. Piața de capital este o alternativă viabilă pentru obținerea resurselor financiare atât de necesare mediului privat”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Strategia va prezenta direcții de politică și probleme care trebuie abordate pentru a da un impuls pieței de capital locale. În cadrul primei etape a proiectului, consultantul OCDE a elaborat și publicat Raportul de cartografiere a pieței de capital din Româniaacesta cuprinzând o analiză a situației actuale a pieței de capital din România și a structurii acesteia.

Raportul este structurat pe patru capitole, fiind analizate următoarele sectoare:

  1. sectorul corporatist,
  2. piața de capital publică,
  3. piața obligațiunilor corporatiste,
  4. piața de capital privată.

Raportul OECD poate fi consultat aici.

Proiectul va continua cu pregătirea de către OCDE a unui raport de evaluarece identifică aspectele structurale și barierele semnificative pentru dezvoltarea pieței de capital din România și care va conține și proiecte de recomandări. Pe baza acestuia se va pregăti Raportul final al Proiectului privind revizuirea pieței de capital din România, conținând evaluări și recomandări. Acest raport final va informa și va ghida autoritățile române în procesul de elaborare a Strategiei.


1.OECD Capital Market Review of Romania 2021 – Mapping Report
2.diagnostic report identifying structural issues and significant barriers to the development of the Romanian capital market containing draft recommendations