Peste 1000 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” ies din nou în stradă! Sindicaliștii vor protesta miercuri, 29 martie 2023, între orele 12.00 și 13.00, în fața Guvernului, potrivit unui comunicat de presă. Totodată, vor fi proteste și județe precum: Mureș, Hunedoara, Brăila, Dâmboviţa, Dolj și Suceava în zilele următoare.

Întretimp, însă,trebuie luat în seamă că… se întâmplă ceva și cu…. Proiectele de legi ale Educației.Potrivit unor surse, aceste proiecte s-au ales cu peste 400 de pagini de amendamente și propuneri de modificare din partea celor 13 ministere avizatoare și a instituțiilor de la care Ministerul Educației este obligat să obțină aviz pentru a putea propune Guvernului adoptarea.  Și discuțiile pe unele teme sunt încă destul de aprinse…
***Cele mai multe observații și recomandări au fost primite de la Consiliul Economic și Social – 154 de pagini pentru cele două proiecte de legi.
***Consiliul Legislativ a transmis și el 135 de pagini de modificări, mai multe pentru proiectul legii învățământului superior (90) decât pentru proiectul de lege a învățământului preuniversitar (45).

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ şi FSE „Spiru Haret ” anunță că… aproximativ 1000 de membri vor protesta miercuri, 29 martie, în fața Guvernului, și în alte 5 județe în zilele următoare, potrivit unui comunicat de presă comun.

Trebuie știut, în acest conext, că printre revendicările sindicaliștilor se numără subiecte precum: “rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022”;  „grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate”, sau regementări în privința plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Iată câtev aprecizări din comunicatul de presă transmis de sindicatele din învățământ:

“FSLI şi FSE „Spiru Haret ” cer de urgenţă Guvernului României să găsească soluţii la următoarele: 

Protestele vor continua și în municipiile-reședință de județ, după cum urmează:

29 Martie – Mureș și Hunedoara (marș de protest)  

30 Martie 2023 – Brăila, Dâmboviţa și Dolj

31 Martie 2023 – Suceava

FSLI şi FSE „SPIRU HARET” cer de urgenţă Guvernului României să găsească soluţii la următoarele: 

a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;

 b) identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar;

 c) adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;

 d) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;

e)  în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;

f) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;

g) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;

h) plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Protestele vor continua şi în lunile următoare: 

  1. 1.Pichetarea sediului Guvernului şi a sediilor prefecturilor în lunile martie şi aprilie 2023;
  2. Marș de protest desfășurat în București în luna mai 2023;
  3. Declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai;
  4. Alte acțiuni specifice.