FII OM PENTRU OAMENI: 83 copii din Sectorul 1 aflați în situații vulnerabile beneficiază, împreună cu familiile lor, de servicii educaționale, psiho-sociale și educaționale, de mediere și consiliere vocațională pentru integrarea pe piața muncii, precum și de sprijin pentru accesarea serviciilor medicale și pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit. Aceste servicii sunt asigurate de către Asociația SOS Satele Copiilor în cadrul unui protocol de colaborare încheiat cu Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

În cadrul programului, copiii sunt înscriși la școală/grădiniță, asistați în efectuarea temelor, primesc consiliere, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, beneficiază de activități în timpul liber – excursii, tabere sau vizite la muzee – educație non-formală: ateliere de mișcare și dans, pictură, muzică, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, alimentație sănătoasă, educație financiară, educație pentru sănătate, consiliere vocațională și consiliere psihologică.

De asemenea, le este facilitat accesul la servicii de sănătate, iar familiile sunt sprijinite prin achiziționarea de tratamente medicale pentru copii sau a ochelarilor de vedere și sunt sprijinite pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire. În funcție de nevoi, li se oferă produse de igienă și/sau materiale pentru renovare, reparare, extinderea spațiilor de locuit aglomerate sau pentru personalizarea spațiilor de locuit pentru copii.

Pentru susținerea acestor servicii, Consiliul Local Sector 1 asigură prin DGASPC co-finațarea în valoare de 50 de lei/lună/beneficiar pentru o perioadă de 12 luni și managementul de caz pentru fiecare familie în parte.

Așa cum aflăm de la autorități, beneficiarii serviciilor sunt copiii în situație de risc de a pierde îngrijirea părintească și care provin, cel mai adesea, din familii cu situație materială precară, familii numeroase, familii afectate de violența domestică, familii monoparentale, grupuri minoritare etnice sau de altă natură, familii în care unul/ambii părinți lucrează în străinătate, iar copiii sunt îngrijiți de bunici sau alți membri ai familiei extinse sau din familii în care copiii sau părinții au dizabilități ori o boală gravă.

Programul urmărește:

• acoperirea nevoilor de bază ale copilului în familie, alimentație echilibrată, îmbrăcăminte, îngrijire medicală, educație;

• creșterea gradului de implicare a familiilor beneficiare în depășirea problemelor sociale cu care se confruntă și dezvoltarea abilităților parentale ale adulților, pentru a nu fi dependenți de ajutor extern;

• crearea și promovarea unei rețele de servicii sociale integrate în vederea susținerii și întăririi familiilor care se confruntă cu risc de abandon.