Sfaturi de folos la începutul automobilismului în România. Într-o reclamă a ACRR care datează din anul 1940.

Automobil Clubul Regal Român (ACRR) a fost o asociaţie sportivă de automobilism înfiinţată în 1904, patronată de Casa Regală.

ACRR reprezenta totodată forul suprem al automobilismului din ţara noastră şi avea numeroase atribuţii în domeniu: promova automobilismul, stabilea legături internaţionale şi semna convenţii internaţionale privind circulaţia automobilelor, semnalizarea şoselelor, eliberarea de permise auto internaţionale, etc. Era afiliată „Asociaţiei Automobil Cluburilor Recunoscute” cu sediul la Paris.

Preşedinți de onoare erau Regele şi Regina, iar membrii se împărţeau în membri „activi” (care aveau toate drepturile) şi „turişti” (cu drepturi restrânse). ACRR era organizată în teritoriu în 4 cluburi regionale:

  • ACRR Cluj (primul înfiinţat, în 1921 şi cel mai activ club regional)

  • ACRR Banat-Crişana (Timişoara);

  • ACRR Moldova de sus (Cernăuţi);

  • ACRR Moldova de jos (Iaşi, 1928). Regionalele aveau o largă autonomie bugetară şi decizională şi erau cele care se ocupau de cultivarea efectivă a automobilismului în teritoriu.

ACRR a mai patronat şi „Motoclubul Român”, prin care promova motociclismul. Publica o revistă lunară intitulată „Auto-Sport”.

 sursa foto:Calatori interbelici/Facebook