În urma cartografierii grupurilor vulnerabile, realizată în acest an, a reieșit că persoanele peste 65 de ani constituie principala categorie de persoane supuse riscului de sărăcie și excluziune socială (31,16%).

Raluca Turcan, ministrul Muncii, recunoaște: „Conform datelor de care dispunem, doar 1,3% din persoanele 65+ din România au beneficiat de servicii sociale în anii trecuți. În foarte multe comunități, vârstnicii au acces foarte redus la servicii de îngrijire personală la domiciliu sau la servicii de zi în proximitatea locuinței”.

Potrivit ministrului, în prezent, în peste 70% din orașe și comune nu exista nicio evidență a persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Peste 90% nu aveau niciun personal angajat în serviciile sociale destinate asistării persoanelor vârstnice.

„Schimbarea de abordare în asistența socială este urgentă și absolut necesară, dacă vrem să oferim un ajutor real vârstnicilor aflați în nevoie”, transmite turcan.

În acest sens, avem în vedere mai multe direcții de acțiune:

 Asigurarea asistenților sociali profesioniști în comunități, prin colaborarea cu mediul academic pentru suplimentarea numărului de locuri în specialitate și prin motivarea absolvenților de studii superioare în asistență socială să lucreze în comunități;

 Dezvoltarea de servicii integrate de calitate în beneficiul persoanelor vârstnice. În Programul Operațional de Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027, cu o valoare de peste 3 miliarde euro, vom include finanțări pentru servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, pentru construirea și reabilitarea infrastructurii sociale, dar și pentru asigurarea personalului specializat în îngrijirea bătrânilor sau pentru programe de genul ”masă caldă”;

 Regândirea ajutorului social acordat de stat prin cuantumuri diferențiate pentru persoanele vârstnice (65+) care nu beneficiază de un drept de pensie și/sau nu au venituri din alte surse.

foto: Facebook