Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu SC CONFERINTE ONLINE SRL organizează, în cursul acestei luni, seminarul privind noutățile legislative în domeniul TVA.
Seminarul se desfășoară în perioada 19 – 20.06.2019, între orele 10:00 – 15:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str.  Ion Ghica, nr. 4, etaj 2, sala Cerchez, sector 3.
 
Tematica seminarului:
1. Persoana impozabilă – persoana neimpozabilă
2. Faptul generator – exigibilitatea TVA
3. Operațiuni în sfera TVA. Baza de impozitare
4. Deducerea TVA. Prorata TVA
5. Limitarea dreptului de deducere a TVA
6. Cote de TVA. Ajustarea TVA
7. Perioada fiscală. Vectorul fiscal privind TVA
8. Grupul fiscal unic
Înregistrarea obligatorie în sfera TVA. Intrarea/ieșirea din sistem
1. TVA la încasare
2. TVA split
3. Tranzacții intracomunitare: achiziții/livrări și prestări de servicii
4. Importul și exportul de bunuri și servicii
5. Operațiuni triunghiulare
6. Transferul și nontransferul
7. Vânzări la distanță
8. Regimul TVA în cazul refacturărilor
9. Regimul TVA în cazul agenților economici inactivi
Declarațiile fiscale în sfera TVA: 300, 301, 307, 311, 390, 394
1. Rambursarea TVA
2. Regimuri speciale: turism, agricultură, mijloace de transport, bunuri imobile
3. Spețe și monografii practice privind TVA
 
Lector este dl. Lect.Univ.Dr. Florentin CALOIAN, Președinte – Forumul Contabil din România.

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu SC CONFERINTE ONLINE SRL organizează, în cursul acestei luni, seminarul privind noutățile legislative în domeniul TVA.