Sectorul 6 este prima autoritate publică din România care accesează facilitatea ELENA, o inițiativă comună a Băncii Europeane de Investiții și a Comisiei Europene (Horizon 2020 – https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en ), ce are ca scop pregătirea de proiecte în domeniul eficienței energetice și sprijinirea investițiilor inovatoare locale și regionale în domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice, cu precădere pentru construcții.

Acest program pilot destinat clădirilor publice implică reabilitarea energetică complexă a 12 școli și grădinițe (clădiri existente) și construirea a 8 clădiri cu un consum de energie aproape zero (nZEB)concepute pentru destinația de grădinițe și programe școală după școală (after-school).

Valoarea programului este estimată la 44.241.946 euro (inclusiv TVA, echivalent a 218.997.634 lei), cofinanțată din fonduri proprii, fonduri nerambursabile ELENA, fonduri rambursabile de la Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6, Administrației Școlilor Sector 6 și TUD Group (consultantul financiar și tehnic) au continuat vineri, 10.09.2021, sesiunile de conștientizareși de informare în cele 5 unități de învățământ care au fost modernizate în cadrul proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice”.

Prezentarea a fost realizată de o echipă formată din: Lucian Dubălaru – consilier local, Iuliana Leca – manager de proiect și Raluca Teodosiu – expert eficiență energetică. La prezentări au participat atât cadrele didactice, cât și personalul administrativ și tehnic din 5 unități de învățământ din sector, respectiv: Școala Gimnazială Adrian Păunescu, Școala Gimnazială nr. 59, Școala Gimnazială nr 197, Școala Gimnazială  Sf. Andrei, Școala Gimnazială Sf. Constantin și Elena.

Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea și renovarea unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ sunt unele dintre principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza. Acest lucru se poate face doar printr-o coroborare a eforturilor actorilor implicați și printr-o utilizare rațională a resurselor.