Primăria Sectorului 2 acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte în domeniile cultură și culte, social, mediu, educație, sport.
Așa cum precizează autoritățile, suma totală alocată pentru anul 2019 este de 2.500.000 de lei.
La procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pot participa persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.
Condițiile de participare, tipurile de activități eligibile, precum și alte detalii referitoare la elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte, se regăsesc în Regulamentul cadru privind finanțările nerambursabile de la bugetul local în anul 2019, disponibil online, pe site-ul instituției, la secțiunea ”Finanțări nerambursabile”, https://bit.ly/2JApDXv.
IMPORTANT: Proiectele se depun, începând cu 24.05.2019, la Registratura Primăriei Sectorului 2, cu sediul în Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București; data limită de depunere fiind 24.06.2019 orele 16:30.

Primăria Sectorului 2 acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte în domeniile cultură și culte, social, mediu, educație, sport.