Primăria Sectorului 3 îi informează pe cetățeni că în perioada 16 ianuarie – 4 februarie 2021, pot depune cereri în vederea obținerii unui loc de parcare de reședință, în conformitate cu Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.

Concret, pot depune cereri pentru atribuirea directă/licitație publică a unui loc de parcare, persoanele cu domiciliul/rezidența din următoarele zone:

  • Strada Prisaca Dornei, blocuri arondate bateriilor D1, D2, D3, D4, D5, D6, N15, N16, Cod baterie 975, locuri scoase la atribuire 1-35, 37-91;
  •  Strada Burdujeni, blocuri arondate bateriilor B5, A12, Cod baterie 1112_1, locuri scoase la atribuire 1-19, 21-35, 38-43, 45-47;
  • Strada Codrii Neamțului, blocuri arondate bateriilor 1-4, 6, N18, N 19, Cod baterie 2302, locuri scoase la atribuire 1-34.

Cererile pot fi depuse prin Sistemul Informatic de Gestiune a Parcărilor (GIS) postat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, (https://parcari3.ro:8443/parcari), însoțite de următoarele documente:

  • Copie C.I.;
  • Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (talon);
  • Copia poliței de asigurare tip RCA;
  • Copie ITP;
  • Copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
  • Certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.

Cererile depuse începând cu anul 2019 vor fi luate în considerare.

Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, www.primarie3.ro.