Comisia Europeana aprobă reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României în valoare de 2,5 miliarde euro pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Comisia Europeană a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României de aproximativ 2,5 miliarde euro (12,5 miliarde lei) pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema reintrodusă a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023.

Comisia a aprobat schema inițială la 9 septembrie 2022 (SA.103626), iar prima reintroducere a acesteia a fost aprobată la 26 ianuarie 2023 (SA.105503) și a expirat la 31 decembrie 2023. În temeiul schemei reintroduse, ajutorul va fi sub formă de garanții și de granturi directe. Schema reintrodusă urmărește să asigure faptul că întreprinderile afectate de perturbările economice provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei au în continuare la dispoziție o lichiditate suficientă.

Comisia a constatat că schema României, astfel cum este reintrodusă, îndeplinește în continuare condițiile stabilite în Cadrul temporar de criză și de tranziție. În special, ajutorul (i) nu va depăși 280 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, 335 000 EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii și 2,25 milioane EUR per întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare. De asemenea, (ii) ajutorul va fi acordat până cel târziu la 30 iunie 2024.