Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna aprilie a anului 2024, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

Pe piata asigurarilor, Fast Brokers – Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă și retragerea autorizației de funcționare pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (7) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 12 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 12 alin. (6) lit. a) pct. i) din legea anterior menționată;
 • nerespectarea prevederilor 13 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 3 alin. (7) cu luarea în considerare a prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 34 alin. (2) și alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 9 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

Otto Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Safety Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

RCI Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Porsche Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 11 alin. (1) din Legea nr. 236/2018, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) și ale art. 22 alin. (1) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 4 alin. (5) lit. b) din Norma ASF nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și la art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurăriraportate la prevederile 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 16 alin. (2) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 16 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 10 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 9 alin. (1) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale puse în aplicare prin Ordinul CSA nr. 13/2009 (în vigoare până la data de 01.01.2021), faptă prevăzută și de art. 9 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către ASF și entitățile reglementate de aceasta.