Primarul general Nicușor Dan dă vestea: „Am luat toate măsurile necesare ca să nu mai fie permise intervenții ce mutilează patrimoniul arhitectural al Capitalei.

Imobilul situat pe strada George Georgescu nr. 16, asupra căruia s-a intervenit în anii trecuți, e doar un exemplu al moștenirii lăsate de fostele administrații în materie de urbanism şi protejarea patrimoniului. Vedeți mai jos fotografii cu clădirea înainte și după renovarea petrecută în 2011-2012, care a fost o rușine urbanistică.

Prin Direcția Generală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, acordăm atenţie sporită procesului de eliberare a autorizaţiilor de construire, bucureștenii având la dispoziţie, pe site-ul instituţiei, toate recomadările cu privire la emiterea acestor acte.

Reamintesc proprietarilor care intenţionează să desfăşoare lucrări de reabilitare asupra imobilelor în zonele construite protejate că trebuie sa respecte regulamentele de urbanism specifice acestor zone, precum şi servituţile legate de volumetrie, expresie arhitecturală şi finisaje.

Pentru eficientizarea procesului de autorizare prin asigurarea înțelegerii corecte a contextului urbanistic, pot fi consultate:

Cadrul opţional în vederea eliberării Certificatului de Urbanism pentru lucrări de construire, desfiinţare, supraînălţare şi extindere, care se regăseşte anexat cererii pentru emiterea CU: https://doc.pmb.ro/…/3.1_cerere_emitere_certificat… ;

 Anexa la Certificatul de Urbanism: https://doc.pmb.ro/tip…/urbanism/3.2_anexa_cu_20220225.pdf