8 noiembrie 1874: Ziua în care a fost dezvelită statuia lui Mihai Viteazul din faţa Universităţii din Bucureşti, lucrare realizată de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse.Statuia lui Mihai Viteazul din Bucureşti este o statuie ecvestră din Piaţa Universităţii, operă a sculptorului francez Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887) şi este primul monument de această factură din Capitală.

 Așa cum afăm  de la dl Eugen Valerian Udrea, materialul documentar necesar pentru realizarea lucrării i-a fost trimis sculptorului de către Alexandru Odobescu şi Theodor Aman.În 1873, statuia de bronz finalizată şi soclul de marmură au fost aduse de la Paris la Bucureşti.

Pe fiecare dintre cele patru cornişe ale soclului este plasată câte o stemă confecţionata din bronz, două aşezate în faţa şi în spatele acestuia, evidenţiind simbolul heraldic al Ţării Româneşti: vulturul. Pe cele două părţi laterale sunt expuse Stema Moldovei, cu bourul şi stema Transilvaniei.

Deoarece amplasarea statuii lui Mihai însemna, în optica guvernelor imperiale de la Viena şi Istanbul, o manifestare de independenţă a României, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu a trebuit să adopte o atitudine de tărăgănare a luării măsurilor în urma cărora statuia urma să fie inaugurată, pentru a evita o posibilă încordare diplomatică între România şi cele două imperii.

După lungi controverse, statuia lui Mihai Viteazul a fost dezvelită la 8 noiembrie 1874, în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril .În timpul Războiului pentru cucerirea Independenţei de Stat din anii 1877 – 1878, la 30 august 1877 a fost cucerită reduta otomană Griviţa I şi armata română a capturat un drapel şi trei tunuri.

 Prin Ordinul de zi din 5 / 17 septembrie 1877 dat şi semnat de Domnitorul Carol I, a dispus ca două din tunurile capturate să fie amplasate lângă statuia lui Mihai Viteazul. La 11 / 23 septembrie, tunurile au fost amplasate lângă statuie, în prezenţa Principesei Elisabeta de Neuwied soţia Domnitorului Carol I.

 Sursa foto: Eugen Valerian Udrea