POARTĂ MASCĂ! FII RESPONSABIL!

Potrivit informațiilor oficiale, până acum, în București s-au înregistrat, în total, 6.208 cazuri de COVID-19!

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că, astăzi, 03.08.2020, ora 16.00, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.
În temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
Având în vedere:
– Hotărârea de Guvern nr. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
– Hotărârea nr. 38/2020 a C.N.S.U.,
– Adresa Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București cu număr de înregistrare în Instituția Prefectului – Municipiul București 16838/03.08.2020,
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat în unanimitate următoarele măsuri:
•Participarea CFR Călători SA în calitate de membru cu drepturi depline in cadrul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.
• Instituirea obligativității purtării măștii de protecție potrivit normelor legale în vigoare, în perimetrul pietonal din Centrul Vechi delimitat de următoarele artere de circulație: Splaiul Independenței – Calea Victoriei –Strada Doamnei– Bulevardul I.C.Brătianu.
•Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, potrivit normelor legale în vigoare, în piețe, târguri și expoziții pe întreaga durată a programului de funcționare a acestora.
•S-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție, potrivit normelor legale în vigoare, în zonele de așteptare a mijloacelor de transport în comun (stații STB, stații și peroane CFR, autogări).
•Totodată, pentru organizatorii de evenimente sau spectacole în aer liber se instituie obligația de a pune la dispoziția participanților măști de protecție și obligația participanților de a purta masca de protecție, potrivit normelor legale în vigoare, pe toată durata de desfășurare a acestora, de la accesul și până la ieșirea din zonă.
Măsurile adoptate prin Hotărărea nr. 13/2020 a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, intră în vigoare de la data aducerii la cunoștința publicului prin orice mijloc.