Anul acesta România a fost prima țară care a trimis Comisiei Europene  Raportul Bienal pentru implementarea Garanției pentru Copii.

Acest document arată eforturile țării noastre de a asigura drepturile fundamentale ale copiilor și măsurile care se vor lua pentru a combate sărăcia și excluziunea socială în rândul acestei categorii vulnerabile.î Sigur, mai sunt foarte multe de făcut, mai sunt factori ce trebuie implicați, mai tebuie responsabilizare, dar sunt cîteva aspecte ce merită remacate.

Ce prevede Planul de acțiune până în 2030:

 -Scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500 mii de copii.

 Impactul protecției sociale asupra reducerii ratei sărăciei copiilor este de 30%, față de 45% la nivelul anului 2020.

-Familiile cu copii în dificultate sunt prioritare pentru a beneficia de locuință socială și sunt eligibile pentru un ajutor de locuire.

-Copiii afectați de sărăcie beneficiază de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale.

-3 din 4 copii separați temporar sau definitiv de familie sunt plasați în servicii de tip familial.

-Mortalitatea prin cauze evitabile se reduce cu 20% față de nivelul din anul 2021, pentru copiii de toate vârstele.

-Rata de cuprindere în educația timpurie este de cel puțin 22% pentru segmentul de vârstă de 0-3 ani și cel puțin 95% pentru segmentul 4-6 ani.

-Documentele de politici naționale care vizează drepturile copilului sunt elaborate în formate accesibile pentru copii și cu participarea copiilor.

-Cel puțin un program național de întărire a capacității de funcționare a mecanismelor actuale de participare a copiilor la luarea deciziilor este implementat.

Copiii au lecturat planul de acțiune al Garanției și au explicat, pe înțelesul lor, concret, ce va face România pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale.

„Haideți să fim curajoși și să ne gândim la o Românie unde toți copiii sunt importanți și protejați!” – spun copiii în materialul explicativ realizat de ei.