Guvernul României a aprobat, în ședința din 27 noiembrie, Strategia Naţională de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050.

Autoritățile sunt de părere că acest lucru reprezintă o oportunitate istorică pentru a transforma parcul actual de clădiri, în cea mai mare parte vechi și cu pierderi mari de energie, într-unul mai eficient, mai sustenabil și mai sănătos pentru oameni.

Obiectivele principale ale Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung sunt următoarele:

  • îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri, prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie la clădiri;
  • îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii, prin îmbunătățirea confortului termic, a condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului;
  • reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile financiar pentru familiile cu venituri modeste;
  • eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului construit;
  • dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și susținerea inovării;
  • îmbunătățirea siguranței clădirilor și asigurarea calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de renovare.

Strategia națională de renovare pe termen lung (SRTL) cuprinde o foaie de parcurs cu măsuri și indicatori de progres măsurabili, ce vizează întreg parcul național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, cu valori țintă orientative pentru 2030, 2040 și 2050, care indică modul în care aceștia contribuie la atingerea obiectivului de eficiență energetică stabilit de Uniunea Europeană.

Pentru prima perioadă a implementării, până în anul 2030, se estimează că aproximativ 5 miliarde € (aproximativ 25 miliarde lei) vor trebui mobilizați din bugetul de stat precum și prin intermediul unui pachet de măsuri financiare care vor cuprinde granturi din fonduri europene, în valoare de 1,25 miliarde € prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de peste 870 milioane € prin Programele Operaționale Regionale.

Pentru punerea în aplicare a strategiei naționale de renovare pe termen lung, prin Decizie a primului ministru se va constitui un Comitet de coordonare pentru monitorizarea implementării, format din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și universităților de profil, comitet care va elabora și planul de acțiuni.