„Conform datelor recent revizuite de INS, în anul 2023, valoarea produsului intern brut a atins maximul istoric de 1605,6 miliarde lei, ceea ce înseamnă circa 325 miliarde euro. Față de anul 2022, s-a adăugat un plus de peste 40 mld. Euro (204,3 mld. Lei), la capacitatea economică a României.

 România ajunge, astfel, a douăsprezecea putere economică din Uniunea Europeană, după Danemarca și înaintea Cehiei, Finlandei sau Portugaliei.

 Acesta este rezultatul direct al politicii Guvernului axată pe investiții și absorbția fondurilor europene. Recordul privind absorbția fondurilor europene din cadrul financiar multianual 2104-2020, de peste 95% la finalul anului 2023, a însemnat nu numai ritmuri de creștere economică printre cele mai ridicate din UE, ci și o majorare semnificativă a valorii anuale a PIB.

 Produsul intern brut a crescut de 2,5 ori numai în ultimii 10 ani, de la 640 mld. lei în anul 2013, la peste 1600 mld. lei în 2023. România a devenit, astfel, o economie modernă și puternică, a 12-a din UE, ceea ce înseamnă un rol tot mai important în dezvoltarea de ansamblu a UE în creșterea contribuției Uniunii în economia mondială.

 Semnificativ pentru justețea politicii economice a Guvernului este și faptul că peste 40% din valoarea suplimentară de PIB creat în 2023 provine din investițiile publice și private. În anul 2023, investițiile totale au fost în valoare de 431,5 miliarde lei (87 mld. euro), reprezentând 27% din PIB față de 346,5 mld. lei în 2022 (formarea brută de capital fix)”, a transmis ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea.