În cadrul reuniunii directorilor generali/directorilor privind schimbările climatice, care s-a desfășurat în București, la Palatul Parlamentului, în perioada 17-18 ianuarie 2019, reprezentanții statelor membre UE au dezbătut rezultatele celei de-a 24-a Conferințe privind Schimbărilor Climatice (COP 24), adoptarea Programului de Implementare privind Acordul de la Paris (PAWP), precum și viitoarele activități din domeniul schimbărilor climatice.

”Este recunoscut faptul că vremea, clima, apa şi condiţiile de mediu influenţează dezvoltarea socio-economică a ţărilor din întreaga lume, iar creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor meteorologice extreme, cauzate de variabilitatea şi schimbarea climei, determină efecte majore din punct de vedere al imapctului socio-economic. Conform ultimului Raport special al IPCC, publicat în data de 8 octombrie 2018, limitarea procesului de încalzire globală la 1.5℃ necesită acţiuni şi măsuri specifice de prevenire şi diminuare a impactului în toate sectoarele socio-economice. Limitarea creșterii temperaturii și adaptarea la această modificare au dimensiuni multiple care trebuie luate în considerare într-un mod simultan și sistematic. Președinția română a Consiliului UE este conștientă de aceste provocări, tocmai de aceea lupta împotriva schimbărilor climatice reprezintă una dintre cele patru priorități din domeniul mediului”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu (foto).

La această întrunire au participat reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă, Agenției Europene de Mediu și Secretariatului General al Consiliului. Din delegația României au făcut parte specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Agenției Naționale de Protecția Mediului și reprezentanți ai Administrației Naționale de Meteorologie.

Pe agenda reuniunii s-au regăsit următoarele subiecte: evaluarea rezultatelor privind Programul de Implementare a Acordului de la Paris (PAWP), Restructurarea Secretariatului și Bugetul Convenției – Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, aranjamentele ulterioare COP 24 privind mijloacele de implementare (consolidarea capacității, evaluarea necesităților și obiectivul post – COP 25), precum și pașii de urmat pentru 2020 (pregătirea Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a pachetului adoptat la COP 24 – Katowice). În același timp, au avut loc discuții ce vor stabili temele de lucru pentru continuarea subiectelor tehnice ale grupurilor de experți.

Președinția României s-a concentrat, de asemenea, pe inițierea pregătirii poziției UE pentru sesiunea de negocieri internaționale în domeniul schimbărilor climatice, care va avea loc la Bonn, în luna iunie 2019.