Membrii comunității Universității din București (UB) au decis miercuri, 10 mai 2023, prin referendum, ca desemnarea rectorului Universității din București pentru mandatul 2023 – 2027 să se facă pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct și secret, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1 / 2011.

La scrutinul organizat în cele trei secții de votare au participat 793 dintre cei 1.388 de membri ai comunității academice cu drept de vot, prezența fiind de 57,13 %.  Membrii comunității UB au putut alege între două posibilități de desemnare a rectorului, conform legislației în vigoare, și anume pe bază de concurs public sau pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct și secret. Astfel, 84,96% dintre votanți au optat pentru modalitatea alegerilor generale, în timp ce 15,04% au optat pentru varianta concursului public.

Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea alegerilor generale, prin vot universal, direct și secret, a fost 667, în timp ce numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea care viza concursul public a fost 118. Astfel, Universitatea din București păstrează aceeași metodă de alegere a rectorului utilizată și la scrutinele din 2011, 2015 și 2019.  Durata mandatului rectorului, potrivit Art. 120 din Carta Universității din București, este de patru ani, iar mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou concurs sau a unor noi alegeri.

În conformitate cu Art. 28, alin. (5) din Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior din 29 aprilie 2015, referendumul organizat pe 10 mai 2023 va fi validat în ședința Senatului Universității din București din 17 mai 2023 și marchează declanșarea alegerilor pentru toate structurile de conducere ale Universității din București, la nivelul Rectoratului, facultăților și departamentelor pentru mandatul 2023 – 2027. În cadrul referendumului au putut vota toate cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul UB, alături de toți reprezentanții studenților în Senatul UB și în consiliile facultăților, votul fiind universal, direct și secret.

Biroul Electoral Central constituit pentru referendum i-a avut în componență pe conf. univ. dr. Claudiu-Constantin Dinu (Facultatea de Drept), conf. univ. dr. Romina Surugiu (Facultatea de Jurnalism și Știintele Comunicării), conf. univ. dr. Marian Vild (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”), lect. univ. dr. Ionuț Constantin (Facultatea de Administrație și Afaceri) și studentul Ion Cobalschi (Facultatea de Administrație și Afaceri).