Potrivit Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, rata somajului in luna ianuarie a acestui an in capitala a fost de 1,27%.

Din totalul de 15.074 persoane înregistrate în evidențele AMOFM București, 4.706 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 10.368 erau șomeri neindemnizați. Toate cele 15.074 persoane sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AMOFM București (34,47%), urmați de cei cu studii superioare (27,78%), iar 18,34% au absolvit școala profesională/de arte și meserii.

Șomerii cu nivel de studii gimnaziale reprezintă 16,35% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii postliceale 1,98%, iar cei cu studii primare și fără studii sunt in proportie de 1,08%.