La Ministerul Muncii și Protecției Sociale s-au finalizat două proiecte de acte normative care vor avea drept rezultat creșterea gradului de ocupare, în condițiile în care multe dintre domeniile de activitate au avut de suferit pe parcursul pandemiei:

1. Proiect de lege pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, care introduce posibilitatea ca cei cu vârsta de pensie să rămână în activitate, la cerere, până la 70 de ani;

2. Proiect de ordonanță de urgență care prevede majorarea stimulentului de inserție pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului care revin la lucru înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni.

„Primul proiect oferă angajaților ajunși la vârsta legală de pensionare posibilitatea de a opta pentru continuarea activității până la 70 de ani, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat. Este vorba așadar despre un drept, și nu o obligație, iar exercitarea lui este strict la latitudinea angajatului.

Condiția pentru a continua activitatea este ca persoana în cauză să depună o cerere la angajator, cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de pensionare. Aceste persoane vor putea solicita, după împlinirea vârstei de 70 de ani, recalcularea pensiei în sistemul public, cu consecința majorării punctajelor lunare și anuale și obținerea unei pensii calculată proporțional cu perioada lucrată.

Pentru cei care aleg să își continue activitatea în sectorul public după împlinirea vârstei legale de pensionare, consecința este suspendarea plății pensiei, câtă vreme angajatul primește salariul de la stat. Reglementarea opțiunii între pensie și salariu, pentru continuarea activității până la 70 de ani, se referă așadar numai la angajații care rămân să lucreze în sistemul public, nu și în cel privat.

Prevederile incluse în proiect se aplică persoanelor care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau act de numire în funcție, fiind de asemenea prevăzută posibilitatea revenirii asupra deciziei de rămânere în activitate, oricând până la 70 de ani, cu încetarea raportului de muncă și intrarea în pensie.

Proiectul de ordonanță de urgență care prevede majorarea de la 650 lei la 1 500 lei a stimulentului de inserție pentru părinții care revin la serviciu înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni vizează atât creșterea veniturilor părinților, cât și asigurarea forței de muncă la nivelul angajatorului. Din estimarea noastră, din 178 727 beneficiari de indemnizație pentru creșterea copiilor, aproximativ 25% ar opta pentru întoarcerea la activitatea profesională și obținerea stimulentului de inserție, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități. Majorarea stimulentului de inserție cu mai mult decât dublul nivelului actual ar putea fi un factor motivant pentru creșterea acestui procent în rândul părinților cu copiii care încă nu au împlinit 6 luni.

Ambele proiecte de acte normative sunt puse în transparență decizională, urmând a fi dezbătute, completate și îmbunătățite înainte de a-și urma parcursul până la adoptare”, explică ministrul de resort, Raluca Turcan.