În ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 6 desfășurată joi, 07.12.2020, au fost aprobate cele trei proiecte de pe ordinea de zi a sedinței.

Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare de la sfârșitul anului 2020 în sumă de 35.461.513,79 lei.

Aprobarea utilizarii excedentului din anul 2020, în suma de 28.028.288,87 lei, pentru finanțarea obiectivelor de investiții din Sectorul 6.

Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020, privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 în sumă de 4.000.000 lei, reprezentând sume pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare.