Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a avut, luni, 6 iulie, o ședință de lucru cu secretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncți, directorii responsabili de programe din #MLPDA, directorul general al #ANL și directorul general al #CNI, pentru stabilirea obiectivelor și verificarea stadiului programelor de investiții, precum și pentru pregătirea implementării Planului Național de Investiții și Relansare Economică.

Măsurile din aria de competență a MLPDA vizează:

 GRANTURI DE SPRIJIN PENTRU COMPANII
Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor
• Granturi de investiții pentru microîntreprinderi Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro;
• Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor: Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro
• Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari: Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro; Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro.
Amintesc faptul că, la preluarea mandatului, alocarea pe Axa 2 destinată IMM-urilor, din POR, a fost de aproximativ 1,4 miliarde euro, și, prin supracontractarea aprobată, practic, o dublăm!

 INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE
Construirea primelor 3 spitale regionale în perioada 2021 – 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro:
• Spitalul Regional de Urgență Cluj – 539,59 milioane euro;
• Spitalul Regional de Urgență Iași – 500,35 milioane de euro;
• Spitalul Regional de Urgență Craiova – 602,73 milioane euro.
Programe de investiții locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a:
• 1.450 de centre medicale în mediul rural;
• 25 spitale județene;
• 110 spitale orășenești.

 INFRASTRUCTURA PENTRU EDUCAȚIE
✔️Construire/modernizare campusuri școlare/ cămine studențești/centre universitare:
• construirea a 40 de campusuri școlare care să includă: școală, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantină, cu o valoare totală de aproximativ 2 miliarde lei;
• construirea a 30 de cămine studențești care totalizează 10.244 de locuri de cazare pentru 30 de instituții de învățământ superior de stat din 13 centre universitare. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 1,248 miliarde de lei.
În acest moment, avem cămine studențești contractate și în diverse stadii de implementare la: Universitatea ”1 Decembrie 1918” – Alba Iulia, Universitatea ”Aurel Vlaicu” – Arad, Universitatea ”Ovidius” din Constanța, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați sau la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești.
✔️De asemenea, la CNI, avem ordine pentru reabilitare de universități cum ar fi Clădirea ”Mihai Eminescu” de la ASE, Palatul Universității din București, reavizare la Observatorul Astronomic care aparține de Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea Teologică Iași – Fostul Palat Sturdza, ori pentru căminul studențesc de la Universitatea ”Transilvania” din Brașov.

INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ
✔️Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare:
• Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru finanțarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban;
• Alte investiții pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei.
Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale:
• Guvernul va aloca un miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România.
✔️Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale:
• În perioada 2021-2027 Guvernul își propune să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 miliarde lei.
Plecăm de la 21.175 km (30,9% din total) drumuri județene și comunale modernizate, în acest moment, și vorbim, practic, de o creștere de la 30% la 70%.
✔️Strategie de renovare, termoficare și reabilitare energetică a clădirilor și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic:
• Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei;
• Consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de lei.
✔️Modernizarea infrastructurii de termoficare în 15 unități administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei.
• Locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale.
• 10.000 de unități locative pentru specialiști (2 miliarde de lei) și 5.000 unități locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei).
✔️Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural și sedii administrative – 2 miliarde lei.

INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ
✔️Sport de performanță:
• Construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totală a investițiilor de 3,5 miliarde de lei;
• Construirea a 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei și 5 patinoare artificiale pentru competiții cu o valoare totală de 300 milioane lei;
În acest moment, se lucrează pe șantiere la bazine în Brăila, Otopeni și Tg. Mureș, dorind să extindem astfel de investiții în București, Sibiu ori Timișoara.
• Construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totală de 1,2 miliarde de lei;
În acest moment, deja avem în diverse stadii de proiectare și execuție săli polivalente la Pitești, Oradea, Constanța și Tulcea și dorim să mai construim, de exemplu, la Iași, Brașov ori Timișoara.
✔️Sport de masă:
• Construirea a 250 săli de sport școlare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totală estimată de 5,5 miliarde de lei;
• Construirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical, cu o valoare estimată de 2 miliarde de lei.