Primăria Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială Sector 6, împreună cu Organizația Salvați Copiii România, deschid la nivelul Municipiului București un centru pilot Barnahus. Acesta se bazează pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.

Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 și este implementat în perioada martie 2022 – august 2023.

Scopul proiectului este de a facilita implementarea coerentă în România a modelului inovator Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței în vederea prevenirii retraumatizării copiilor victime ale abuzului sexual și violenței domestice.

Acest nou proiect implementat la nivelul Sectorului 6 prin intermediul unui parteneriat public-privat vine în întâmpinarea unei probleme grave cu care se confruntă societatea noastră, anume copiii victime ale diferitelor forme de violență.

Sperăm că serviciile multidisciplinare pe care le vom oferi în cadrul noului centru vor permite victimelor să depășească traumele cu care se confruntă, iar componenta de formare, informare și prevenire va duce în timp la diminuarea acestui fenomen.

Alături de partenerul nostru, Organizația Salvați Copiii, sunt sigură că vom reuși să implementăm acest program unic în România și să-l transformăm într-un model de bună practică la nivel național”, a spus Gabriela Schmutzer, Director General, DGASPC Sector 6.

Modelul Barnahus oferă un mediu sigur și receptiv la nevoile copiilor, aducând sub același acoperiș toate serviciile relevante

În urma activităților din proiect:

  • 100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței vor beneficia de servicii integrate oferite în cadrul centrului-pilot,
  • 500 de copii vor fi instruiți pentru a-și putea îmbunătăți nivelul de conștientizare privind combaterea tuturor formelor de abuz,
  • 180 de specialiști din autorități locale și centrale vor fi informați cu privire la protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței prin evitarea retraumatizării copiilor și a importanței unei abordari multidisciplinare în furnizarea de servicii către copiii abuzați.

O caracteristică cheie a instituțiilor care funcționează după modelul Barnahus este aceea că sunt incluse și autoritățile naționale, la fel ca serviciile sociale, sistemul de sănătate, cel pentru protecția copilului și cel judiciar.

În primele nouă luni ale anului 2021 au fost înregistrate 11.903 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopţii, în primele nouă luni ale anului 2021 aufost înregistrate 1.019 cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 128 de băieți și 891 de fete, dintre care 379 în mediul urban și 640 în mediul rural. În 795 dintre cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului, iar 607 cazuri au fost închise.

În total, în primele nouă luni ale anului 2021 au fost înregistrate 11.903 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, față de 12.898 cazuri înregistrate pe parcursul anului 2020.