Primăria Sectorului 3 primește, începând de astăzi, 12 august, până în data de 23 august 2019, cereri pentru locurile de parcare.
ATENȚIE: Pot depune cereri pentru atribuirea directă/licitație publică a unui loc de parcare persoanele care au domici

Primăria Sectorului 3 primește, începând de astăzi, 12 august, până în data de 23 august 2019, cereri pentru locurile de parcare.
liul/rezidența în următoarele zone:
Liviu Rebreanu nr. 12 (parcajele situate la stradă) – segmentul cuprins între bd. Nicolae Grigorescu și str. Ion Agârbiceanu
K 2, K1, K, A4, A5 și A6 – Cod baterie 598_1 – 100 de locuri;
1 Decembrie 1918 n. 15
T1 și C1 – cod baterie 1543 – 14 locuri;
1 Decembrie 1918 nr. 35
L14, V1 și V15 (spate) -cod baterie 2007_1 – 45 de locuri;
Reconstrucției nr. 34
25 și 26 – cod baterie 2010_2 – 4 locuri (14, 17, 22 și 29);
Baia Mare nr. 6
7și 12 B – cod baterie 7081_2 – 7 locuri (39, 42, 44, 45, 53, 54 și 55)
Octavian Goga (parcajele situate la stradă – segmentul cuprins între Nerva Traian și Calea Vitan
M103 și M106 – cod baterie 506_1 – 76 de locuri

Cererile pot fi depuse atât la registratura Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191, program de lucru cu publicul de luni până joi între orele 8.30-16.30 și vineri de la ora 8.30 la ora 14.00), cât și online pe adresa de e-mail: parcari@primarie3.ro, însoțite de următoarele documente:
copie C.I/B.I;
copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului;
copie după cartea de identitate a autoturismului;
copia poliței de asigurare tip RCA, ITP;
copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.
Locurile de parcare sunt atribuite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.
Detalii complete în secțiunea parcari http://primarie3.ro/uti…/acte-necesare-si-proceduri/parcari/ #ParcariS3 #S3CeiMaiBuni #Sectorul3CeiMaiBuni