Burse de merit mai mari pentru elevii cu medii cuprinse între 9.50 – 10!

Potrivit anunțului oficial de la finele lunii trecute, peste 19.000 de elevi care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 1 vor primi burse în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019. Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat, în ședința de ieri, 22 aprilie 2019, hotărârea privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii înscriși la cursurile de zi din învățământul preuniversitar de stat din sector. În ședința de luni, a fost aprobat un număr de 19.764 de burse în valoare totală de 37.117.700 de lei.

Pentru stimularea obținerii unor rezultate școlare cât mai bune, Primăria Sectorului 1 va acorda elevilor următoarele tipuri de bursă:

– bursă de performanță, în valoare de 600 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor naționale organizate de Ministerul Educației Naționale sau celor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de minister pentru competițiile internaționale, ori au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de același minister;

– bursă de merit:

a) în valoare de  400 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au obținut media generală cuprinsă între 9,50 – 10 și nota 10 la purtare (valoarea acestui tip de bursă s-a majorat cu 100 de lei față de cea acordată în primul semestru al anului școlar 2018-2019);

b) în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au obținut media generală cuprinsă între 8,50 – 9,49 și nota 10 la purtare;

c) în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au ocupat locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale sau celor care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de minister;

– bursă de studiu, în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan următoarele condiții: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa;

– bursă de ajutor social,  în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se acordă elevilor, la cerere, în funcție de starea de sănătate a elevului, atestată în baza unui certificat medical, și în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Autoritățile precizează: Categoriile de burse sunt revizuite semestrial. Bursele de performanță, bursele de merit și cele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, iar bursele de ajutor social sunt acordate și pe perioada vacanțelor școlare.

Potrivit anunțului oficial de la finele lunii trecute, peste 19.000 de elevi care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 1 vor primi burse în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.