„Ai o locuință în Sectorul 1 și, în aceste momente grele, când traversăm cea mai gravă criză umanitară de la al Doilea Război Mondial încoace, găzduiești, în semn de solidaritate, persoane care s-au refugiat din calea conflictului armat din Ucraina?

Te informăm că, pe lângă decontarea cheltuielilor cu hrana, beneficiezi și de decontarea cheltuielilor cu cazarea acestor persoane. Menționăm că decontarea banilor pentru cazare se face doar începând cu data de 08 aprilie 2022, odată cu adoptarea Hotărârii nr. 494/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne”.

 Anunțul este postat, împreună cu detaliile necesare, pe site-ul Primăriei Sectortului 1.

Conform art. 1 din actul normativ menționat mai sus, „Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, potrivit mecanismului prevăzut de prezenta hotărâre”.

Potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 se decontează cheltuielile cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

Totodată, potrivit art.2 din Hotărârea nr. 494/2022 „pentru a beneficia de decontarea prevăzută la art. 1, persoanele fizice depun, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care acestea declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea”.

Cererile de decontare a cheltuielilor trebuie însoțite de o declarație pe proprie răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite aceste persoane.

Cererile depuse după termenul prevăzut de actul normativ mai sus menționat (primele trei zile lucrătoare ale lunii) se soluționează în luna următoare.

Cererea tip și declarația pe proprie răspundere în format tipizat pot fi descărcate de pe site-ul www.primariasector1.ro sau pot fi procurate de la Registratura Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Primăria Sectorului 1 mulțumește cetățenilor Sectorului 1 care, în aceste momente grele pentru poporul ucrainean, sunt solidari cu victimele acestei agresiuni și care găzduiesc persoane care au fugit din calea războiului.