Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de instituție de la nivel central responsabilă cu coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană, a organizat, în perioada 7-8 mai 2019, la Biblioteca Națională a României din București, reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorială (DGCT), respectiv reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urbană (DGUM).

Concret, pe 7 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorială:
• au fost aprobate Concluziile Președinției României cu privire la primul bloc tematic al procesului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, respectiv Scopul strategic al Noii Agende Teritoriale 2020;
• s-au dezbătut conținutul și măsurile de implementare ale Noii Agende Teritoriale 2020, precum şi conceptul proiectului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020 a Uniunii Europene;
• au avut loc o serie de prezentări și dezbateri privind zonele funcționale (tema susținută de Președinția României la Consiliul UE, în domeniul coeziunii teritoriale).
Pe 8 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urbană, au fost abordate următoarele subiecte:
• implementarea Agendei Urbane pentru UE,
• progresele înregistrate până în prezent în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane pentru UE,
• activitățile următoare în cadrul Agendei Urbane a UE și corelarea acesteia cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig,
• cea de-a doua versiune intermediară a Declarației de la București, document ce va fi aprobat în cadrul

Reuniunii Informale a Miniștrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urbană, care va avea loc la București, în perioada 13-14 iunie 2019; documentul urmărește stabilirea unui acord politic pentru inițierea activităților de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea Europeană prin implementarea și continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig și asigurarea coordonării între diferitele inițiative din cadrul Agendei Urbane.

„Am urmărit, prin demersurile întreprinse de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, să contribuim la eforturile comune de a sprijini și promova dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, în acord cu rolul major pe care îl are pentru eficientizarea politicilor publice și pentru îmbunătățirea calității vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni. Totodată, am depus toate eforturile în vederea implementării și continuării Agendei Urbane a Uniunii Europene, contribuind, astfel, la procesul de cooperare informală în domeniul dezvoltării urbane”, a declarat, în caest context, coordonatorul evenimentelor Președinției României la Consiliul Uniunii Europene la nivelul MDRAP, secretarul de stat Virgil-Alin Chirilă.

Potrivit unui comunicat oficial, la aceste reuniuni au participat reprezentanți ai statelor membre și ai unor organizații europene: Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții (European Investment Bank – EIB), Programul ESPON, Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene (Council of European Municipalities and Regions – CEMR), Comitetul Regiunilor (Committee of the Regions – CoR), Consiliul European al Urbaniștilor (European Council of Spatial Planners – ECTP-CEU), Comisia Economică a ONU pentru Europa (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), UN Habitat, JPI Urban Europe, Eurocities și Programul URBACT.
Mai multe informații: https://www.romania2019.eu / Agenda Urbană a UE / Agenda Teritorială 2020+.

foto: Agerpres

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de instituție de la nivel central responsabilă cu coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană, a organizat, în perioada 7-8 mai 2019, la Biblioteca Națională a României din București, reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorială (DGCT), respectiv reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urbană (DGUM).