Ambasada Republicii Populare Chineze in Romania a remis Bucuresti Buisness un comunicat de presa in legatura cu pozitia institutiei amintite cu privire la 5G.

„5G este o inovație comună a comunității internaționale. Ar trebui
să accelereze dezvoltarea și aplicarea tehnologiei 5G prin cooperare
interstatală spre beneficii comune. Din păcate, în ultima perioadă,
politicienii americani individuali au generalizat folosirea conceptului de
„securitate națională”. De la intervenția implementării 5G ale altor țări,
la constrângerea publică a aliaților pentru a se supune voinței SUA de a
exclude Huawei, acești politicienii americani individuali au folosit
puterea națională pentru a o suprima pe Huawei la scară globală fără
limită și scrupule, în scopul de a împiedica companiile chineze să câștige
un avantaj în domeniul 5G. Este vorba de bullying gol și o manipulare
politică, pe care ne opunem cu fermitate. Așa-numitul slogan „Nu este
sigur” al SUA a fost scandat timp de doi ani, dar până acum nu s-a
prezentat nicio dovadă. Oare nu se poate explica situația? Spre deosebire
de propriile sale incidente cum ar fi programul PRISM și o serie de „backdoor”. Deci până la urmă, care rețea este nesigură?

5G nu este în niciun caz o problemă a unei întreprinderi sau a unei
industrii. Direcția politicii 5G a unei țări reflectă dacă această țară poate
garanta siguranța investițiilor străine, dacă poate crea un mediu de afaceri
echitabil, drept, deschis și nediscriminatoriu, având o semnificație
importantă de „indicator de direcție vânt” pentru mediul de investiții,
imaginile internaționale ale unei țări.

Poziția Chinei cu privire la problema 5G este consecventă. Suntem
dispuși să fim alături de alte țări pentru a susține principiile economiei de
piață și a concurenței libere, pentru a promova schimburile și cooperarea
științifică și tehnologică internațională și pentru a permite tehnologiei
informaționale sigure, fiabile și de înaltă calitate să ofere un nou impuls
pentru redresarea globală și o viață mai bună pentru popoarele tuturor
țărilor. Părțile ar trebui să promoveze un concept deschis și cooperant al
securității cibernetice, să ia faptele și știința drept criterii de bază, să vadă
riscurile de securitate 5G într-o manieră cuprinzătoare și obiectivă și să
susțină eforturile, sub mecanismul și cadrul internațional reprezentativ și
autoritar universal, de a discuta și formula standardele și regulile de
securitate a rețelelor 5G printr-un proces multilateral transparent și
inclusiv, să se stabilească un sistem de evaluare și certificare bazat pe încredere și recunoaștere reciprocă, să consolideze cooperarea între
industriile din amonte și din aval de-a lungul lan ț ului industrial,
stimulând încrederea în securitate 5G.

Concurența echitabilă este nucleul economiei de piață. Atât normele
OMC, cât și reglementările UE respectă principiile egalității,
corectitudinii, deschiderii și nediscriminării. Ne opunem ferm excluderii
unor companii specifice în domeniul 5G care nu se bazează pe tehnologie
și standarde, ne opunem ferm politicilor și reglementărilor discriminatorii
și exclusive care încalcă principiile pieței, normele economice și
comerciale internaționale. Sperăm că toate țările vor respecta principiile
economiei de piață și a concurenței libere și vor depune eforturi împreună
pentru a menține un mediu favorabil pentru dezvoltarea 5G. Depunem
speranța că România poate observa intențiile politice ale țărilor relevante,
să-și formuleze în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G,
să se asigure nedeterioarea mediului de afaceri echitabil, drept, deschis și
nediscriminatoriu, să protejeze drepturile și interesele legitime ale
companiilor chineze în conformitate cu legea, menținând situația generală
a cooperării economice și comerciale între China și România”, se arata in comunicatul Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucuresti.