În vederea implementării pachetului TVA privind comerțul electronic, a devenit operațional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA).

Sistemul facilitează companiilor înregistrarea și declararea electronică, precum și plata taxei pe valoarea adăugată aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii, în comerțul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C).

Ghidul One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop este disponibil în limba
engleză pe site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en.

În perioada următoare documentul va fi disponibil și în limba română.